Z jakého důvody potřebuji vrátit řidičské oprávnění: 

 • Jste ve výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem?

 • Jste ve výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleným soudem?

 • Ztratili jste řidičské oprávnění dosažením 12 bodů a brzy Vám uplyne rok od ztráty řidičského oprávnění?

 • Pozbyli jste řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů?

 • Odborně Vám poradíme, kdy a za jakých podmínek můžete své řidičské oprávnění získat zpět. Vysvětlíme Vám, kdy se musíte podrobit přezkoušení v autoškole. 

Zákaz řízení udělený soudem nebo správním orgánem:

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynula délka trestu resp. jeho ukončení. (Datum právní moci je uvedeno na rozsudku či rozhodnutí).

Kdy se může přezkoušení absolvovat? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci!

 Co je potřeba přinést? 

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákezu činnosti

 • v případě prominutí od zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení

 • výpis z karty řidiče

 • žádost o přezkoušení - Žádost o řidičské oprávnění

 • posudek o zdravotní způsobilosti - Posudek o zdravotní způsobilosti  

 •  

  dopravněpsychologické vyšetření - vztahuje se od uložení trestu k zákazu řízení motorových vozidel minimálně na 6 měsíců

   

   

   

Po dosažení 12 trestných bodů:

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy. 

Kdy se může přezkoušení absolvovat? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti , zpravidla po vypršením 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. O vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní! 

 Co je potřeba přinést? 

 

 

 

 

 

Potřebujete navrátit řidičské oprávnění? Jste tu správně!

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: