Obecně: Obecně platné předpisy nařizují provádět školení a přezkušování osob, které řídí silniční vozidlo. Pro řidiče-referenty a řidiče služebních vozidel do 4 250 kg na které se vztahuje pouze povinnost školení na základě Zákoníku práce.
Cílová skupina: Školení je určeno zaměstnancům, kteří při výkonu své funkce používají silniční vozidlo. Jedná se například o zaměstnance, kteří řídí služební vozidlo (do celkové hmotnosti 4 250 kg ), zaměstnance, kteří používají soukromé vozidlo k firemním účelům.

Cíle vzdělání: 

  • pravidla provozu na pozemních komunikacích, teorii a zásady bezpečné jízdy,

  • postupy preventivní údržby vozidel,

  • pravidla ekonomického používání vozidel,

  • postup při dopravní nehodě nebo obdobné události v souvislosti s bezpečností vozidla,

  • předpisy související s provozem na pozemních komunikacích. 

Prostory: učebna viz. kontakty, po domluvě lze v prostorách firmy, která školení požaduje.

Potřebujete školení řidičů referentů?

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: